Mt.Rokko International Photography Festival 2013

Director

Takeki Sugiyama

Guest Artist

Antoine d’Agata       
Hiroshi Watanabe

Reviewer

Laura Pressley ( Executive Director of CENTER )
Amber Terranova ( Bilder Nordic School of Photography )     
Gwen Lee ( Singapore International Photography Festival )
Steven Lee ( Kuala Lumpur International Photo Awards )     
Tsuyoshi Ito ( Project Basho/Onward )
Fabrice Wagner ( LeCaillou Bleu )
Yosuke Fujiki ( Director of B Gallery )
Kunihiro Takahashi ( President of Tosei Publishing )
Takeki Sugiyama ( Director of Gallery Tanto Tempo )
Naoko Ohta (TOKYOGA Commissioner )     
Nobuhiko Baba (Professor of Department of Creative Media Studies )
Mika Kobayashi ( Guest Fellow of the National Museum of Modern Art Tokyo )
Yoichi Nagata ( Co-founder /Editor in Cheif of Fraction Magazine Japan )


Slide Show

David Takashi Favrod
Yukari Chkura
Mellissa Moore
Hajime Kimura
Yohei Shimada
Bob Lee
Kenji Hirasawa
Rose-Lynn Fisher
Bruno Quinquet
MItsu Maeda
Hideki Takemoto
Steven Lee
Ning Kai
Mitsuko Nagone
Kazuhiko Washio
Eiffel Chong
Jean Laughton
Hans Gindlesberger
Hideyuki Ishibashi
Nozomi IIjima

Exhibition from TOKYO-GA

Mitsugu Ohnishi
Sukita Masayochi
Eriko Koga
Yukinori Tokoro

Portfolio Review Participants

Akimichi Chimura
Kiyomi Okita
Masato Seike
Etsuko Sato
Kiyoshi Nasu
Yoshikazu Sakamoto
Norihisa Hosaka
Tetsuya Kusu
Katsumi Saiki
Isao Naruse
Takeshi Suga
Takatoshi Masuda
Yoko Ishii
Tsubasa Fujikura
Nobuya Kurata
Toshiya Watanabe
Hirochi Imai
Keiichi Ito
Miki Hasegawa
Takashi Hamasaki
RIe Ishishita
Toru Kobayashi
Taiga Koyama
Michiko Makino
Mayumi Mizukoshi
Yoshi Okamoto
Toru Shiomi
Naohiko Tokuhira
Coju Hemmi
Kanako Otoda
Syuichiro Shibata
Chikara Komura